Forskningsämnen

Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteenden. Den beskriver olika processer inom individer men också mellan individer. Inom psykologi studerar du människan dels som biologisk varelse, dels som social varelse.

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Utgångspunkten är att människor är både en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen.

Här har vi samlat fler beskrivningar och definitioner av psykologin som vetenskapligt forskningsområde: Vad är psykologi?

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde