Tabeller & diagram
Vad är psykologi?

Nyheter

Kalender

Varje tisdag: Digital drop-in på Studie- och språkverkstaden

Kom förbi Studie- och språkverkstaden digitalt via Zoom för att få snabbhandledning i akademiskt skrivande och studiestrategier, eller för att få information om vårt utbud.

Andra antagningsbeskedet till VT21 publiceras

Du behöver inte tacka ’ja’ till det andra antagningsbeskedet men för att behålla din plats måste du följa de anvisningar gällande registrering/upprop som kurs-/programgivande institution har.

18

januari

Viktiga datum

Vårterminen 2021 startar

Se sidan "Inför vårterminen 2020" för närmare information om vad som händer fram till terminsstarten. Observera särskilt information om registrering med mera, som du i regel måste göra redan före terminsstart!