Nederländska

Det finns platser kvar!

Sen anmälan för kurser i nederländska är nu igång! Alla kurser på Avdelningen för nederländska har platser kvar. Se höstens kursutbud i universitetets utbildningskatalog eller på vår webbsida.

Vi erbjuder också kurser på distans: Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet, 7,5 hp och Språkfärdighet, nederländska, 7,5 hp.

Ansökan görs på antagning.se!

Välkommen till oss!

Annikas bok

Kontrastiva studier och tredjespråksinlärning i nederländska och svenska

Universitetslektor i nederländska, Annika Johansson, har utkommit med en ny bok om kontrastiv semantik, tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.