Kristina Bukelskyte-Cepele, postdok i baltiska språk, skriver om sammansatta ord som förekommer i de tidigaste kända lettiska texterna från 1600-talet. Artikeln heter "Overview of nominal compounds in Old Latvian" och ingår i Baltistica 55 (1), 83-103.

DOI: 10.15388/baltistica.55.1.2406