Om oss

Antropologi har studerat människors sociala och kulturella variation i drygt ett sekel. Vad som skiljer ämnet från andra discipliner är dess uppmärksamhet på mänsklig social variation och dess speciella metod – långvarigt fältarbete, etnografi.

Socialantropologin belyser hur variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, men också hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Det jämförande perspektivet ger dig nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

Läs mer om ämnet socialantropologi

 

Tjej framför grafitti
Foto: Unsplash

 

 

Socialantropologiska institutionen erbjuder en rad utbildningar inom området. Vi har två kandidatprogram (180 hp), fristående kurser och masterutbildningar (120 hp). Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå som normalt kräver fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Läs mer om våra utbildningar nedan.

Läs mer om våra utbildningar här

 

Våra forskare bedriver forskning inom sex olika forskningsavdelningar och två forskningsinstitut. Forskarna publicerar sig flitigt i vetenskapliga sammanhang.

Att organisera styrning

Antropologiska studier av organisationer – och av organisering – fokuserar på hur olika former av styrning organiseras, upprätthålls, utmanas och omvandlas.

Digitalisering, medier och visualitet

Institutionen ligger i framkant inom digital antropologi med studier om digitala mediers materialitet och socialitet i olika kulturella kontexter samt med innovativ forskning om medier och visualitet.

Global utveckling

Forskningen är en kritisk analys av politiska och ekonomiska maktstrukturer på lokal, nationell och global nivå samt hur hierarkiska relationer mellan olika regioner och sociala grupper upprätthålls och utmanas över tid.

Infrastrukturer och materia

På institutionen utgår forskningen från en syn på infrastrukturer som inte bara färdiga objekt utan även dynamiska och föränderliga ”materier” ständigt i behov av underhåll och därtill sårbara för andra material.

Miljö

Forskningen syftar till att bidra till förståelsen av samspelet mellan samhälle och miljö och undersöker i vilken grad antropologer kan tillföra kunskap om hur mänskligt handlande påverkar miljön.

Mobilitet och migration

Mycket av forskningen har karakteriserats av en inflytelserik metodologisk och teoretisk utveckling som har närmat sig transnationell migration på olika sätt.

Sociala rörelser, aktivism och politiskt våld

Genom etnografi skildras människors vardagsliv och kulturella variationer i relation till stater, hegemonisk marknadsekonomi och i politiska konflikter. Det finns också studier av extrema former av konflikter och våld.

Läs mer om vår forskningsprofil här

 

Socialantropologin är fortfarande ett av de nyare ämnena vid svenska universitet. När det uppstod i det internationella forskarsamhället var det framför allt inriktat på icke-västerländska samhällen. Efterhand har ämnet definierat om sig, så att vi nu vill belysa mänskligt liv överallt i världen.

Läs mer om vår historia

 

Vill du komma i kontakt med oss på Socialantropologiska institutionen?

Du hittar kontaktuppgifter här

Sociala medier

Följ Socialantropologiska institutionen på Facebook, Linkedin och Twitter för att få den senaste informationen om forskning, jobbmöjligheter och evenemang.

Följ oss på Facebook

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

På denna sida