Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskolan eller som vill börja arbeta i förskolan. Kursen ger en introduktion till förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv och till akademiska studier.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 16 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 21 december från antagning.se. Läs det noga.

Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du fått via e-post från kursadministratören.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 28 december.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i vår. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 4-11 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats på kursen.

Registrerar dig enligt följande:

 • Webbregistrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått välkomstmejlet eller får problem med webbregistrering så kontakta kursadministratören senast den 11 januari, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid kursstart.

Universitetets digitala verktyg och tjänster

Undervisning under vårterminen 2021

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att ha webbaserad undervisning under första delen av vårterminen. Beslut om undervisning om andra halvan kommer fattas längre fram men meddelas alla studenter i god tid.

Mer om undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

Antagen eller reservplacerad med villkor

Om du blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetkraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Behörighetskravet måste vara uppfyllt vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Studenter som ska betala studieavgifter får också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Om du är antagen med villkor på grund av att du ska betala studieavgift så behöver din betalning ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.

Läs mer om studieavgifter

Om du inte förstår varför du bedömts som antagen med villkor vänligen ta kontakt med antagningsenheten på Stockholms universitet.

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 16 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det efter den 11 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagning börja tidigare om det är många som tackar nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via e-post och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Barn 1-3 år leker med geometriska former på ett ljusbord. Foto: Niklas Björling/SU.

Genom kursern får du en inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för förskolans utbildning, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning. Olika frågor som likvärdighet, jämställdhet och mångfald kommer att belysas som en del av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Kursen tar också upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen introduceras du även till ett gestaltande arbetssätt genom drama.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höst- och vårtermin på deltid (50%).

  Under vår- och höstterminen 2021 så sker undervisningen helt webbaserat med fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid.

  VT21: vecka 3 -22 (18/1-5/6)

  HT21: vecka 35-2 (30/8 - 16/1)

  VT22: vecka 3-22 (17/1-3/6)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB125F Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer V21_version 2 210216 (245 Kb)

  Kursbeskrivning HT21 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning VT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  • Omsorg i förskolan 2,5 hp
  • Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp
  • Drama ett gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2 hp
  • Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp

  Undervisning

  Under vår- och höstterminen 2021 så sker undervisningen helt webbaserat med fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder (drama), grupparbeten, fältstudier och individuellt arbete.

  Deltagande vid seminarier och verkstäder (drama) är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Undervisningen sker på svenska.

  Examination

  Omsorg i förskolan 2,5 hp examineras genom:

  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp, examineras genom:         

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  Drama - ett gestaltande arbetssätt i förskolan 2 hp, examineras genom:

  • Aktivt deltagande vid kursens samtliga specificerade verkstäder betygsskala G-U

  Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp, examineras genom:                

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

  Information om omexaminationer hittar du i kursbeskrivningen för aktuell termin.

   

  Examinator

  Vårterminen 2021: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

  Höstterminen 2021:

  Vårterminen 2022:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT21 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Schema VT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen uppdateras senast två månader före kursstart.

 • Mer information

  Kursen ingår i Flera vägar in

  Kursen ingår i lärarsatsningen Flera vägar in i läraryrket och motsvarar i nuläget den första kursen, UB107Y Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, på  Förskollärarprogrammet 210 hp vid Stockholms universitet.

  Att läsa denna fristående kurs är en möjlighet exempelvis för dig som är intresserad av att utbilda dig till förskollärare men vill pröva en kortare kurs innan du bestämmer dig för att ansöka till ett helt program.

  Om du senare blir antagen till Förskolärarprogrammet vid Stockholms Universitet kan du ansöka om att tillgodoräkna UB125F Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer som motsvarande kursen UB107Y Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer inom programmet.

  Läs mer om förskollärarprogrammet här Förskollärarprogrammet 210 hp

  För dig som ny student

  Information för nya studenter

  Universitetsbiblioteket

  It för studenter

  Riktlinjer för grupparbeten på institutionen

  Studie- och språkverkstaden

  Studera med funktionsnedsättning

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Via länken nedan kan du läsa en intervju med kursansvarig Mie Josefson i samband med hennes avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.

  Intervju med Mie Josefson

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, SvanetGoogle maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet