Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Kursen fokuserar förskollärarprofessionens allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt och förskollärarens särskilda ansvar enligt styrdokument. Kursens mål och innehåll präglas av att det är den sista avslutande VFU-kursen med fördjupning inom det förskolepedagogiska området vad gäller etisk medvetenhet, insikt och förståelse för yrkets krav samt de förskoledidaktiska färdigheter och förmågor som krävs för professionen. Innehållet anknyter till yrkesetiska frågor, didaktiska frågor kring lek, matematik och gruppledning. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges:

  Kursen ges både höst- och vårterminer på 100%.

  Kursperiod:

  HT20: vecka 51- 02 (15/12- 15/1)

  VT20: vecka 21-23 (18/5-5/6)

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen och schema.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning HT20 (287 Kb)

   

  Schema

  Schema HT20

   

  Examination

  Kursen examineras utifrån följande underlag:

  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,

  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,

  3. muntlig examination under seminarium

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Annelie Fredricson, e-post: annelie.fredricson@buv.su.se

  Examinator: Annelie Fredricson, e-post: annelie.fredricson@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.


  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet


  Studentinformation:


  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen