Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 2.

Kursen fokuserar förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk och demokratisk miljö med fokus på lek, lärande, utforskande och omsorg. I kursen ingår att planera och leda en aktivitet som utgår från barns intressen och förutsättningar och som beaktar barns inflytande och deltagande. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.