Språkstudion till Institutionen för lingvistik

Språkstudion tillhör från och med 1 januari Institutionen för lingvistik. Vi tackar Institutionen för språkdidaktik för gott samarbete under 10 år och ser fram emot nya spännande möjligheter. Språkstudion finns kvar i lokalerna i E-huset.