Om Språkstudion

Språkstudion är en fristående enhet vid Institutionen för lingvistik. Vi har i uppdrag från Humanistiska fakulteten att ansvara för infrastruktur och verktyg för undervisning, självstudier och forskning inom språk. Här kan du läsa om våra resurser och aktiviteter.

 

Språkcaféer

Språkstudion anordnar språkcaféer på en rad olika språk varje vecka. På ett språkcafé får du öva språk och kulturell förståelse tillsammans med andra som kan eller lär sig caféets språk. Alla studenter, anställda och alumner på SU är välkomna att delta.

Till caféschemat

Språkkompisprogrammet Tandem

Genom Språkstudions tandemprogram kan du bli matchad med en språkkompis för att gemensamt öva på varandras språk. Tandem-programmet ger dig möjligheten att öva språk på ett roligt och avslappnat sätt samtidigt som du får lära känna en ny människa och en ny kultur.

Hitta en språkkompis

Fler språkaktiviteter

Språkstudion anordnar även andra språkaktiviteter utöver språkcaféerna och Tandem-programmet. Under den här terminen har vi t.ex. språklunch på svenska för anställda och en engelsk bokklubb varje vecka.

I vår kalender kan du se vad som händer på Språkstudion de kommande veckorna.

 

Språkaktiviteter

Alla studenter registrerade vid Stockholms universitet är välkomna att delta i våra språkcaféer, event och språkkompis-program. Se vår kalender för aktuell information!

Datorplatser och grupprum

Du som är student vid någon av Humanistiska fakultetens institutioner är också välkommen att använda våra datorer, grupprum och andra resurser för självstudier i språk. För att få tillgång till denna del av Språkstudion behöver du registrera dig i vårt interna system på plats i Språkstudion, och respektera våra trivselregler.

Datorplats kan inte bokas i förväg, utan där gäller drop-in. Vi publicerar drop-in-tider en vecka i förväg via TimeEdit.

Se veckans drop-in-tider

Grupprummet Språkbubblan kan bokas i förväg. Där ryms upp till 8 personer, och ni kan som grupp boka upp till tre timmar i sträck, max tre tillfällen i veckan. Kontakta Språkstudions expedition för att boka. Ni hittar lediga tider i Språkbubblans schema via TimeEdit.

Se veckans schema i Språkbubblan

 

Språkaktiviteter

Alla medarbetare vid Stockholms universitet är välkomna att delta i våra språkcaféer, event och språkkompis-program. Se vår kalender för aktuell information!

Undervisning och examination

Humanistiska fakultetens institutioner är välkomna att använda Språkstudion för undervisning och examination i språk och språkrelaterade ämnen. Vi har två datorrum och ett flexibelt seminarierum. Samtliga rum är utrustade för hybridundervisning. Vi introducerar gärna dig som är lärare till våra resurser och försöker tillmötesgå dina önskemål så långt det är möjligt. 

Undervisningslokaler och resurser

Lokalbokning

Lokalbokare vid universitetets språkinstitutioner har behörighet att boka Språkstudions rum direkt via TimeEdit. Om du inte tillhör denna grupp och vill boka Språkstudions rum, kontakta vår expedition.
OBS: tänk på att rummen behöver lämnas tillbaka i snyggt skick 10 minuter innan bokningens sluttid.

Bokning och priser för undervisningslokaler 

Inspelningsstudio

Alla medarbetare vid Stockholms universitet är välkomna att boka vår inspelningsstudiio för produktion av ljud- och bildmaterial för undervisning, forskning och kommunikaton. Om du inte är medarbetare vid Stockholms universitet och vill boka Språkstudions inspelningsstudio, kontakta vår expedition.

Mer information om Inspelningsstudion

Forskning

Humanistiska fakultetens forskare och forskarstudenter är välkomna att använda Språkstudion för forskning inom språk och språkrelaterade ämnen, till exempel för inspelning eller olika typer av testning. Kontakta gärna Språkstudion för att se om vi kan tillgodose dina behov.

 

Språkstudion har sitt uppdrag från Humanistiska fakulteten och är placerad vid Institutionen för lingvistik.

Vårt uppdrag är att i samråd med fakultetens institutioner ansvara för att tillhandahålla god infrastruktur och adekvata verktyg för undervisning, examination, självstudier och forskning i språk och språkrelaterad verksamhet inom fakultetens ämnen. Språkstudions medarbetare har kompetens inom språkvetenskap, språkdidaktik, teknik, kommunikation och administration.

Språkstudion ska verka brett språkfrämjande inom universitetet och i samverkan med samhället i stort. Våra språkcaféer och språkkompisprojekt är öppna för alla studenter och anställda vid universitetet. I mån av tid och resurser tar vi emot skolbesök och deltar i seminarier och workshops inom våra kompetensområden.

Språkstudion referensgrupp har representanter från olika funktioner inom fakulteten. Syftet med referensgruppen är att upprätthålla en uppdaterad dialog om fakultetens institutioners behov och önskemål avseende Språkstudions utbud och utveckling. 

Ledamöter i Språkstudions referensgrupp 2021-2023

Lärare

 • Joel Bäckström, Institutionen för lingvistik
 • Pétur Helgason, Institutionen för lingvistik
 • Katarina Rejman, Institutionen för ämnesdidaktik
 • Joseph Siegel, Engelska institutionen

Studierektorer

 • Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen
 • Sara Van Meerbergen, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Utbildningsadministratörer/studievägledare

 • Hannah Hinz Cornelli, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (vikarie för Vibeke Renting)

Studentrepresentanter

 • Anna Sjöström, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier (ordinarie)
 • Tinna Valgeirsdottir, Romanska och klassiska institutionen (ordinarie)
 • Vakans

Sammankallande

 • Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare för Språkstudion

Vill du komma i kontakt med Språkstudions referensgrupp? Mejla gärna till info@sprakstudion.su.se

 

Språkstudions expedition

Expeditionen i hus E plan 2 har öppet måndag till fredag under terminstid.

Öppettider
Måndag–torsdag: 08.30 - 20.00
Fredag: 08.30 - 16.00

Dagens schema på Språkstudion

Självstudier i datorsal

Datorsalarna är tillgängliga för självstudier flera gånger i veckan under terminstid.

Till schemat för självstudietider

Avvikande öppettider

Språkstudions expedition och lokaler har stängt på helgdagar och under särskilda omständigheter. Avvikande öppettider meddelas under Nyheter.

 

Språkstudion har sina lokaler i Frescati, där huvuddelen av Stockholms universitet är beläget. Du hittar oss i Södra Huset, hus E, på plan 2.

Kommunikationer

Tunnelbana

Röd linje 14 mot Mörby Centrum, station Universitetet. Ta gångvägen till höger om den stora gräsytan, förbi Aula Magna och Allhuset, till det femte höga blå huset (Södra huset) som är E-huset.

Buss

Ta buss 50 och gå av vid Universitetsvägen. Gå mot de höga blå husen (Södra huset), det femte huset mot skogen är E-huset.

Roslagsbanan

Station Universitetet. Gå under Roslagsvägen och förbi tunnelbanestationen, ta gångvägen till höger om den stora gräsytan, förbi Aula Magna och Allhuset, till det femte höga blå huset (Södra huset) som är E-huset.

Bil

Frescati ligger på östra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull. Sväng in från Roslagsvägen/E18 på Fiskartorpsvägen vid Statoilmacken. Parkering finns söder om Södra huset (de blå höghusen). Parkeringen är avgiftsbelagd.

På denna sida