Profiles

Per Förnegård

Per Förnegård

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 38 48
E-post per.fornegard@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 595
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Fil. kand. i svenska 1999. Fil. mag. i franska med inriktning på översättning 2001. Fil. dr. i fransk språkvetenskap vid Stockholms universitet 2005. PostdRomanska och klassiska institutionen ok FoRom 2006-2008. Postdok/lektor Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 2008. Från och med januari 2009 Akademiforskare i romanska språk vid Kungliga Vitterhetsakademien.

Forskning

Sedan 2001 har jag intresserat mig för krönikor skrivna på franska under 1300-talet. Min avhandling innehåller en textkritisk utgåva av bok X Miroir historial,en världshistoria som skrevs av, eller på uppdrag av, benediktinabboten Jean de Noyal omkring 1388. Världskrönikor från denna tid är ofta rena kompilat och har därför ägnats väldigt litet forskning. Begrepp som verk och författare är i själva verket tämligen problematiska, till och med irrelevanta, för en stor mängd historiska texter från sen medeltid. Under min postdoktid fortsatte jag att arbeta med franska krönikor. Jag gjorde bland annat en textkritisk utgåva av bok XII av Miroir historial (publiceras 2012) men började också intressera mig för medeltidshistorikers kompilationsmetoder i allmänhet och för släktskap mellan olika medeltidstexter. Jag publicerade också (2008) en artikel där jag i en krönika studerade skillnader i nominalfrasens utseende, beroende på om en kvinna eller en man är referent. Under samma period blev jag också anknuten tillCentrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet; jag inledde även ett samarbete med Institut de recherches et d’histoire des textes i Paris (CNRS-IRHT).

Aktuella projekt

Sedan 2009 är jag akademiforskare i romanska språk vid Kungliga Vitterhetsakademien. Projektet, som sker i nära samarbete med CNRS-IRHT i Paris innebär bland annat en inventering av franska världs- och kungakrönikor skrivna mellan åren 1250 och 1337. Vid sidan om denna inventering studerar jag historiska krönikor i skilda perspektiv; inte minst har jag fortsatt att ägna mig åt så kallad textgenealogi och publicerat en studie av en passage i Yves de Saint-Denis’ krönika (2009). Under utgivning är en kortare monografi om medelfranska demonstrativer (Runica et Mediævalia, 2011). Jag är vidare medarbetare i ett projekt lanserat av universitetet i Poitiers: Transmédie. Translations médiévales : cinq siècles de traductions en français, för vilket jag skrivit samtliga artiklar om Guillaume de Nangis och Bernard Gui (Brepols, december 2011). Jag har också varit medarbetare i uppslagsverket The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Brill 2010).

Senast uppdaterad: 29 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa