Profiles

Christine Becker

Christine Becker

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 35 19
E-post christine.becker@tyska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är lärare, forskare och studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Jag studerade Skönlitterarär översättning och Tyska som främmande språk vid Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2006/07 var jag DAAD-assistent vid Avdelningen för tyska. Mellan 2007 och 2017 var jag universitetsadjunkt på samma avdelning. 2017 doktorerade jag vid Avdelningen för tyska och vid Justus-Liebig-Universität Gießen. Avhandlingens titel (på svenska): Kulturellt lärande i asynkron datormedierad kommunikation. En empirisk undersökning av online-diskussioner i realiaundervisningen i tyska vid Stockholms universitet (Abstract). Sedan 2018 är jag universitetslektor i tyska. Jag håller även i fortbildningar för tysklärare, bl.a. i samarbete med Goethe-Institutet.

Ich habe an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Diplom-Studiengang Literaturübersetzen und Deutsch als Fremdsprache studiert. Im Hochschuljahr 2006/07 war ich DAAD-Sprachassistentin am Fachbereich für Germanistik der Universität Stockholm, von 2007 bis 2017 junior lecturer ebenda. Im Jahr 2017 habe ich an der Universität Stockholm und der Justus-Liebig-Universität Gießen im Bereich Deutsch als Fremdsprache promoviert. Titel der Arbeit: Kulturbezogenes Lernen in asynchroner computervermittelter Kommunikation. Eine empirische Untersuchung von Online-Diskussionen im universitären Landeskundeunterricht (Abstract). Seit 2018 bin ich senior lecturer am Fachbereich für Germanistik der Universität Stockholm, seit 2020 Director of postgraduate studies an Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Außerdem leite ich Fortbildungen für Deutschlehrer, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på nybörjarkuserna och på grundnivån. Dessutom handleder jag uppsatser med didaktisk inriktning.

Ich unterrichte hauptsächlich Angängerkurse (A1-B2) und in den ersten drei Semestern des Germanistik-Studiums. Außerdem betreue ich Examensarbeiten zu didaktischen Themen.

Forskning

Jag forskar om kulturellt lärande, digitala medier inom språkundervsiningen och interesserar mig för högskolepedagogiska perpektiv på språkundervsiningen. Just nu forskar jag om studenters inställning till tyskstudier i skuggan av nationalsocialism och hur studenternas inställningar påverkar kulturella lärprocesser.

Meine Forschungsintessen sind kulturbezogenes Lernen, der Einsatz von digitalen Medien im Fremdsprachenunterricht und hochschulbezogene Fachdidaktik. Im Augenblick forsche ich zur Einstellung von Studierenden zum Deutschlernen im Schatten nationalsozialistischer Verbrechen und wie die Einstellungen der Studierenden kulturbezogenes Lernen beeinflussen.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Christine Becker vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 11 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa