Stockholms universitet logo, länk till startsida

Christine BeckerUniversitetslektor

Om mig

Jag är lärare, forskare och studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Jag studerade Skönlitterarär översättning och Tyska som främmande språk vid Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2006/07 var jag DAAD-assistent vid Avdelningen för tyska. Mellan 2007 och 2017 var jag universitetsadjunkt på samma avdelning. 2017 doktorerade jag vid Avdelningen för tyska och vid Justus-Liebig-Universität Gießen. Sedan 2018 är jag universitetslektor i tyska. Jag håller även i fortbildningar för tysklärare, bl.a. i samarbete med Goethe-Institutet.

Ich habe an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Diplom-Studiengang Literaturübersetzen und Deutsch als Fremdsprache studiert. Im Hochschuljahr 2006/07 war ich DAAD-Sprachassistentin am Fachbereich für Germanistik der Universität Stockholm, von 2007 bis 2017 junior lecturer ebenda. Im Jahr 2017 wurde ich an der Universität Stockholm und der Justus-Liebig-Universität Gießen im Bereich Deutsch als Fremdsprache promoviert. Seit 2018 bin ich senior lecturer am Fachbereich für Germanistik der Universität Stockholm, seit 2020 Director of postgraduate studies an Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Außerdem leite ich Fortbildungen für Deutschlehrer*innen, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på nybörjarkuserna och på grund- och masternivån samt på kursen "Att undervisa i tyska".  Dessutom handleder jag uppsatser med didaktisk inriktning.

Ich unterrichte Anfängerkurse (A1-B2), Seminare in den ersten drei Semestern des Germanistik-Studiums, Masterseminare sowie den Kurs "Deutsch unterrichten". Außerdem betreue ich Examensarbeiten zu didaktischen Themen.

Forskning

Mina forskningsintressen är kulturellt lärande och digitala medier inom språkundervsiningen och jag interesserar mig för högskolepedagogiska perspektiv på språkundervsiningen. Min avhandling har jag skrivit om Kulturellt lärande i asynkron datormedierad kommunikation. En empirisk undersökning av online-diskussioner i realiaundervisningen i tyska vid Stockholms universitet (Abstract). Just nu forskar jag om kulturella lärprocesser i skuggan av Förintelsen.

Jag är också med i CeULs SILA-projekt.

Meine Forschungsintessen sind kulturbezogenes Lernen, der Einsatz von digitalen Medien im Fremdsprachenunterricht und hochschulbezogene Fachdidaktik. In meiner Doktorarbeit habe ich kulturbezogenes Lernen asynchroner computervermittelter Kommunikation untersucht (Abstract). Im Augenblick forsche ich zu kulturbezogenem Lernen im Schatten des Holocausts.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Christine Becker vid Stockholms universitet