Om studien

The Stockholm Birth Cohort Multigenerational Study (SBC Multigen) skapades 2018/2019 och är baserad på en sannolikhetsmatchning mellan Metropolitstudien (SMS) och RELINK53.

The Stockholm Birth Cohort Multigenerational Study (SBC Multigen) skapades 2018/2019 och är baserad på en sannolikhetsmatchning mellan Metropolitstudien (SMS) och RELINK53.

Datamaterialet innehåller information om 14 608 kohortmedlemmar (samt deras föräldrar, syskon, vänner, partners och barn). Det är möjligt att följa den här kohorten från födseln till och med 67 års ålder. Därtill gör den multigenerationella strukturen att det går att undersöka och jämföra levnadsbanorna mellan individer som delar genetiska och/eller miljömässiga faktorer.

Läs mer

Stenberg, S. Å. (2013). Född 1953: folkhemsbarn i forskarfokus. Umeå, Sweden: Boréa.

 

Stockholm Birth Cohort Study (SBC) inrättades 2004/2005 för att undersöka hur barndomens levnadsvillkor och upplevelser hänger ihop med livets hälsa, yrke och inkomst. I korthet etablerades SBC genom en sannolikhetsmatchning av två omfattande och longitudinella datamängder: Projekt Metropolit och Swedish Work and Mortality Database (WMD). Det förra datasetet innehåller information om alla individer som är födda 1953 och bodde i Stockholms storstadsområde 1963. Det senare datasetet består av alla individer som är födda före 1985 och bodde i Sverige 1980 och/eller 1990.

Läs mer om "Född i Stockholm på femtiotalet"

"Född i Stockholm på femtiotalet" (SBC)

På denna sida