Reflektioner om barns rätt till bostad

Tim Holappa, doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, har skrivit ett inlägg på Barnrättsbloggen där han reflekterar över barns rätt till bostad och det sociala skyddsnätets gränser.

I barnrättsbloggen lyfts juridiska perspektiv på aktuella frågor som rör barn, och intressanta dilemman inom barnrätten. Inläggen kan komma både från forskare med anknytning till Barnrättscentrum och andra med för ämnet relevant expertis.

I Tim Holappas inlägg "Barns rätt till bostad: om det sociala skyddsnätets gränser och behovet att ta barns rätt på allvar" beskriver och analyserar Tim behovet av att ta barns rätt till bostad på allvar och det sociala skyddsnätets gränser i sammanhanget.

"Hur hemlösheten och de rättsliga utmaningar som lyfts i detta inlägg ska lösas är inte givet. Åtgärder krävs troligen på flera nivåer för att komma till rätta med problemen. Ett litet steg i rätt riktning vore att alla aktörer, såväl staten som kommunerna, börjar ta barns rätt till bostad på allvar. Detta bör inkludera att se varje barn som egna individer med behov och rättigheter.

I grund och botten handlar de mänskliga rättigheterna om att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv. En fråga som bör ställas är således hur vi går från ord till handling och säkerställer en värdig boendesituation, ett gott hem, för alla barn."

Läs inlägget i Barnrättsbloggen