Baltic Eye

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Baltic Eye

Vetenskap för ett friskare Östersjön

Baltic Eye finns vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Genom Baltic Eye samarbetar forskare och kommunikatörer för att utveckla och sprida kunskap som bidrar till ett friskare Östersjön. Baltic Eye verkar för vetenskapligt grundade beslut och åtgärder som syftar till att förbättra Östersjöns miljö.

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.

Kommentarer, analyser och bakgrundsfakta om östersjöforskning!

Beslut som berör Östersjön ska ha vetenskaplig grund. Därför kommunicerar Baltic Eye vetenskap på ett lättillgängligt sätt. Läs mer om våra fokusområden: övergödning, livsmiljöer, hållbart fiske och miljögifter.