Om centret

SUBIC stödjer svensk forskning inom alla discipliner med toppmodern avbildningsteknik.

SUBICs labb är till för experimentella studier av hjärnans funktion och struktur liksom andra forskningsområden som drar nytta av att avbilda mikrostrukturer. 

Hos oss kan du som forskar utföra experiment med hjälp av

  • Magnet Resonans Tomografi (MRI) som använder sig av starka magnetfält och pulser för att skapa bilder av hjärnan. 
  • Röntgenmikroskop som använder sig jonisk strålning för att skapa en 3D-bilder av mikrostrukturer.
  • Electroencefalogram (EEG) som mäter de elektriska signaler som hjärnans neuroner avger.
  • Transkranial Magnetisk Stimulering (TMS) som använder sig av ett starkt magnetfält för att störa hjärnans verksamhet.
  • Ögonmätning som kan mäta minimala ögonrörelser för blickanalys och pupilstorlek (mått på uppmärksamhet/autonoma responser). 

 

Mer om våra resurser

Vill du läsa mer om vår verksamhet och de resurser vi erbjuder hänvisar vi till vår webbsida på engelska (se länken nedan). Där hittar du utförliga beskrivningar av vår utrustning, aktuella priser och information om hur du går till väga om du vill driva ett projekt hos oss.

SUBIC - Stockholm University Brain Imaging Centre

Håll dig uppdaterad om SUBIC

Vill du ha information om våra seminarier, utlysningar och andra aktiviteter?

Registrera dig här

På denna sida