För länk till webbinariet i Zoom, kontakta Ulla Stroh-Wallin:
ulla.stroh-wollin@nordiska.uu.se

Adrian försvarade sin avhandling Syntaktiska strukturer i tiden. OV- och bisatsledföljd i svenskans historia i december 2019, och det blev en mycket intressant diskussion mellan opponent och respondent om i första hand teoretiska spörsmål, medan all data som Adrian tagit fram kom lite i skymundan. Vid seminariet vill Cecilia därför diskutera data med Adrian.

Adrian inleder med en kort introduktion av några viktiga begrepp. Sedan blir det datadiskussion som Cecilia leder. Det kan bli långt ifrån allt, utan ett urval med en sorts grundfråga: vad kan någon som är intresserad av OV och bisatsledföljd i svenskans historia lära av avhandlingen? I första hand blir det diskussioner kring verbkluster och OV i finita och infinita satser, i jämförelse med andra undersökningar. Diskussionen kommer också att röra enskilda texter visavi periodiseringen i äfsv I – äfsv II – yfsv I – II.