Johan Brandtler
Johan Brandtler

Abstract

I Brandtler & Håkansson (2017) diskuteras möjligheten i svenska till preverbal placering av adverbial, såsom illustreras i (1) nedan.

(1) Hon bara skojar.
(2) Han nästan grät av glädje.

I artikeln noterar vi att de adverbial som förekommer i preverbal position inte kan förekomma ensamma i fundamentet, medan de adverbial som kan placeras i fundamentet (ex. förmodligen, knappt, inte etc.) inte kan stå i preverbal position. Denna observation används som stöd för antagandet att svenska har två syntaktiskt olika slags adverbial: syntaktiska huvuden och syntaktiska fraser. Vi argumenterar vidare att möjligheten till preverbal placering även avgörs av adverbialets semantik: endast de adverbial som uttrycker en motsättning mellan ett hävdat och presupponerat sakförhållande kan placeras preverbalt (förutsatt att de är syntaktiska huvuden).

Vår analys har kritiserats i två oberoende uppsatser, Julien (2018) och Lundquist (2018). Dessa artiklar lyfter även fram delvis nya aspekter av fenomenet preverbal adverbialsplacering, vilka problematiserar våra tidigare antaganden. I detta föredrag kommer jag att mer utförligt diskutera fenomenet preverbal placering av adverbial med utgångspunkt i ny data samt tidigare nämnda artiklar.

Referenser

Brandtler, Johan och David Håkansson. 2017. V2 eller V3? Om preverbal placering av adverbial i
svenskan. Norsk lingvistisk tidsskrift 35, 11–26.

Julien, Marit. 2018. Om preverbale adverbialer. Norsk lingvistisk tidsskrift 36, 161–178.

Lundquist, Björn. 2018. Mer om de preverbala adverbialens syntax, semantik och prosodi. Norsk
lingvistisk tidsskrift
36, 179–195.