Shiro Shibata. Foto: Pia Nordin
Shiro Shibata. Foto: Pia Nordin

Bitransitiv verbpartikelkonstruktion (bitr. VPK) betecknar konstruktioner med en verbpartikel och två efterföljande argumentnominalfraser (t ex hälla i sig ngt, ta ifrån ngn ngt). Denna konstruktion har ofta analyserats som en variant av närliggande icke-VPK:er som transitivkonstruktion med PP (t ex hälla ngt i ngt, ta ngt från ngt) eller bitransitivkonstruktion (hälla ngn ngt, beröva ngn ngt). Detta föredrag presenterar data från mitt masterarbete som motbevisar sådana analyser, och visar att bitr. VPK är en säregen (familj av) konstruktion(er) med sina syntaktiska och semantiska egendomligheter.