Giorgio Basciu
Giorgio Basciu

Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/65318231688

Om Zoom.

Abstract

På seminariet presenterar jag mitt pågående avhandlingsarbete om lexikala samordningar i den poesi som finns inramad i prosan i de isländska fornaldarsagorna. Korpusen som utgör föremålet för undersökningen består av ca 860 strofer som dels förekommer som enstaka, fristående strofer (s.k. lausavísur), dels tillhör sammanhängande poetiska verk. Syftet med undersökningen är att redogöra för bland annat vilka mönster som kan skönjas i samordningarnas roll i versbygget samt i deras semantiska och pragmatiska egenskaper.

Under seminariet kommer jag börja med att redogöra för några allmänna iakttagelser om samordningarnas egenskaper och frekvens i korpusen. Jag kommer sedan att presentera en metrisk analys av en typ av samordning som jag kallar teleskopiskt par, där samordningsleden och konjunktionen finns i tre olika verser över en halvstrofs två rader. Analysen fokuserar på samordningsledens position i versen och huruvida leden i olika positioner visar en benägenhet för att uppbära allitteration eller ej.