Giorgio Basciu
Giorgio Basciu

På seminariet presenterar jag mitt pågående avhandlingsarbete om lexikala samförekomstmönster, nämligen ordpar och utvidgade kollokationer, i den poetiska korpus som ibland kallas Eddica Minora.

Syftet med undersökningen är att redogöra för bland annat mönstrens roll i versbygget, deras semantiska egenskaper, samt deras eventuella formelartade karaktär. Samspelet mellan dessa olika faktorer ska sedan analyseras för att försöka beskriva hur sådana samförekomstmönster bidrar till en sorts poetisk grammatik.

Under seminariet kommer jag dels kortfattat beskriva processen att bygga en digital korpus utav det material som utgör föremålet för undersökningen, dels presentera några preliminära analyser och iakttagelser.