Online i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62378860236

Abstract

Under seminariet kommer vi att presentera ett påbörjat forskningsprojekt där vi analyserar skildringar av sociolingvistiska erfarenheter i samtidslitteratur utgiven på svenska. Ett särskilt fokus riktas mot hur språkliga erfarenheter och språklig variation skildras och gestaltas i litteraturen, samt hur dessa erfarenheter tolkas och tillskrivs mening inom verken. Materialet utgörs av exempel hämtade från 65 böcker utgivna under 2000-talet, som följer individer med erfarenhet av flerspråkighet och migration i samtida Sverige.

En utgångspunkt för analyserna är att litteraturen materialiserar sociolingvistiska erfarenheter och blir till en arena där bilder av samtiden skapas och sprids. På seminariet kommer vi att presentera några pågående delstudier. Den första delstudien behandlar återkommande teman i skildringen av sociolingvistiska erfarenheter och diskuterar vilken roll språk och språklig variation ges i olika typer av sociala gränsdragningar. I den andra delstudien studerar vi hur språkliga bedömningar – i det här fallet att bli berömd för sina språkkunskaper – erfars som en påminnelse om en tillhörighet som inte kan tas förgiven och blir ett exempel på hur metaspråkliga kommentarer får betydelse i skapandet av sociala relationer. I den tredje delstudien undersöker vi hur ”den flerspråkiga förorten” representeras i några utvalda verk och vilka språkliga strategier författarna använder för att indexera språkbruk från förorten, i relation till hur de väljer att skildra andra sätt att använda svenska.

Sammantaget vill vi diskutera hur litterära skildringar blir till tolkningar av språkets roll i förhandlingar om tillhörighet i dagens Sverige.