Sofia Pereswetoff-Morath
Sofia Pereswetoff-Morath

Webbinarium i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68327349697

Om Zoom.

Abstract

Seminariet kommer att handla om en databas som jag har arbetat med under det gångna året. Databasen innehåller alla vikingatida och medeltida personnamn ur epigrafiskt material från Gotland. Jag kommer att presentera databasens parametrar och vill gärna diskutera dess starka och svaga sidor med seminariets deltagare.

Vidare kommer jag att särskilt fokusera på de personnamn som har nordiskt ursprung och visa hur dessa kan undersökas utifrån min databas med hjälp av Visual Analytics verktyg. Avslutningsvis hoppas jag med deltagarnas hjälp kunna formulera nya forskningsfrågor som databasen skulle kunna tänkas svara på.

(Karta finns i abstract-pdf nedan.)