Interaktionsseminariet

Kontakt/under ledning av

Doktorand Maria Rydell

-

Rum: D 557
Telefon: 08-16 42 97
Fax: 08-15 85 33
E-post: maria.rydell@su.se

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Interaktionsseminariet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Fredag
Lokal: D 600 (oftast)
su.se/svefler/interaktionssem

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Gunlög Sundberg

E-post: gunlog.sundberg@su.se
Rum: D 648 Tfn: 08-16 43 20

Karolina Wirdenäs. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Karolina Wirdenäs

E-postkarolina.wirdenas@su.se
Rum: D 538 Tfn: 08-16 43 21

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook