Interaktionsseminariet

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Interaktionsseminariet

Interaktionsseminariet samlar forskare som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning i bred bemärkelse. Seminariet är i första hand tänkt som ett arbetsseminarium och som en möjlighet att diskutera egen och andras forskning. Interaktionsseminariet träffas ungefär en gång i månaden på onsdagsförmiddagar.

Arkiv Interaktionsseminariet ht 2007–vt 2021 (301 Kb) 7

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Interaktionsseminariet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Onsdag
Lokal: Zoom
su.se/svefler/interaktionssem

Stefan Norrthon. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Stefan Norrthon

Jessica Douglah. Foto: Johan Asplund

Kontakt/under ledning av

Doktorand Jessica Douglah

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube