Båda har anknytning till det RJ-finansierade programmet Modes of Modification, Variance and Change in Medieval Manuscript Culture, som organiserar detta seminarium i samarbete med Kollokviet för nordisk filologi.