Louise Faymonville. Foto: Pia Nordin
Louise Faymonville. Foto: Pia Nordin

Mitt avhandlingsprojekt behandlar det fornsvenska höviska textlandskapet med utgångspunkt i Eufemiavisorna och den ena av avhandlingens två delstudier fokuserar på hur den fornsvenska litterära textkorpusen på olika sätt förhåller sig till ”det höviska”, såsom det uttrycks språkligt och stilistiskt exempelvis. För att kunna karaktärisera ”det höviska” och undersöka hur olika texter positionerar sig behöver jag också kunna karaktärisera texterna i den litterära korpusen – vilka drag (språkliga, stilistiska, innehållsliga…) och dimensioner (rumslig, temporal), vilket vi kan kalla egenskaper, hos texterna är då relevanta? Kollokviet blir ett tillfälle för diskussion om hur vi kan karaktärisera de fornsvenska litterära texterna utifrån delvis andra vinklar än den traditionella genreindelningen.