Kollokviet för nordisk filologi

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Kollokviet för nordisk filologi

Vi har bytt namn från Kollokviet för historisk språkforskning till Kollokviet för nordisk filologi.

Kollokviet för nordisk filologi träffas ungefär två gånger per termin. Alla intresserade är välkomna.

Arkiv Kollokviet för nordisk filologi ht 2007–2018 (94 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (892 Kb)

Våren 2012 startade en seminarieserie vid Stockholms universitet som riktar sig till alla med språkhistoriskt intresse oberoende av språk. Läs mer på:
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska > Språkhistoriska seminariet

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Kollokviet för nordisk filologi

Tid: Varierar
Veckodag: Varierar
Lokal: Varierar
su.se/svefler/koll_nordisk_filologi

-

Kontakt/under ledning av

Professor Roger Andersson

E-post: roger.andersson@su.se
Rum: D 566 Tfn: 08-16 44 74

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Jonatan Pettersson

E-post: jonatan.pettersson@su.se
Rum: D 679 Tfn: 08-16 34 68

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook