Vår förhoppning är att vi kan ge seminariet vid ett senare tilfälle.