Högre seminarier och kollokvier

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Våra högre seminarier och kollokvier

Vid Institutionen för svenska och flerspråkighet finns högre seminarieserier och kollokvier där vi avhandlar egen forskning och aktuell forskning inom olika områden, rapporter från konferenser m.m.

Arkiv-pdf:er: se respektive seminarium/kollokvium.

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (892 Kb)

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook