Högre seminarier och kollokvier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Högre seminarier och kollokvier
Poster med våra seminarier och kollokvier

Våra högre seminarier och kollokvier

Vid Institutionen för svenska och flerspråkighet finns högre seminarieserier och kollokvier där vi avhandlar egen forskning och aktuell forskning inom olika områden, rapporter från konferenser m.m.

Översikt veckodagar

Veckodag Tid Sem./koll.
Tisdag 13.15–15.00 Grammatikkollokviet
  15.00–16.30

Högre seminariet Tvåspråkighet

Onsdag 10.00–11.30 Språkbrukskollokviet
  13.00–14.30

Högre seminariet Nordiska språk

Torsdag 13.00–14.30

Högre seminariet Översättningsvetenskap

Fredag 10.00–11.30 Interaktionsseminariet
Varierar 10.00–11.30 Fonologikollokviet
  Varierar Kollokviet för nordisk filologi
  Varierar Ämnesdidaktiska kollokviet

 

Det varierar hur ofta vi ger seminarierna och kollokvierna. Se respektive för detaljer.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook