Svenskbygder i Estland. Från wikimedia
Svenskbygder i Estland. Från wikimedia

Om projektet

Länkarna nedan öppnas i nya fönster.

Göteborgs universitets webbplats

Om projektet: ESST – Estlandssvenskans språkstruktur

ESST:s webbplats

Projekthemsidan ESST Estlandssvenskans språkstruktur
 

Program workshop 24 november

Program ESST Workshop (ESST:s webbplats)

Tid

Kl. 9.00–16.00

Lokal och hitta till oss

Hörsal D9, plan 3, Södra huset, Stockholms universitet, Frescati
Hitta till oss