Utländska studenter vid SU på Orientation Day. Foto: Niklas Björling
Utländska studenter vid SU på Orientation Day. Foto: Niklas Björling

Förmiddagen är indelad i tre pass med 15 minuters föreläsning med efterföljande frågestund.

Moderator: Ulla Lundström, Stockhoms universitet.

Pass I

Cecilia Christersson, ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor, presenterar gruppens slutrapport.

Pass II

Annika Käck, Stockholms universitet, ger en bild av utländska akademikers möte med den akademiska kontexten i Sverige.

Pass III

Vendela Blomström, Stockholms universitet, och Alma Rauer, Göteborgs universitet, ger en nulägesbild av språksatsningar inom kompletterande utbildning.

Anmäl dig senast 15 november

Anmäl dig via följande länk: survey.su.se/Survey/37455

Varmt välkommen att delta!
Susanna Malm, Stockholms universitet
Vendela Blomström, Stockholms universitet
Pernilla Hultberg, Göteborgs universitet
Christina Joos, Karolinska institutet

Konferensen ”Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande" är framflyttad till våren 2021

Konferensen ”Språkets betydelse” blir av under våren, men inget datum är satt ännu. Den har en bredare målgrupp än detta digitala seminarium.

Konferens VT2021: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande