Olika nyanser av blågröna ringar i olika storlekar mot blågrön botten

I mars 2021 ges en slutkonferens inom Erasmus-samarbetet mellan Kölns universitet, Wiens universitet, Weingartens pedagogiska högskola och Stockholms universitet.

"The R/EQUAL consortium from Austria, Germany and Sweden is pleased to invite you to the international online conference":

Paths of Transition in Education – (re-)qualification of (recently) immigrated and refugee teachers in europe and beyond

Program

REQUAL Conference programme 11–12 March 2021 (231 Kb)

https://blog.hf.uni-koeln.de/immigrated-and-refugee-teachers-requal/

Anmälan

Registrera dig online senast 1 mars 2021: https://eveeno.com/conference-requal

Abstract booklet

REQUAL Conference Abstract booklet 11–12 March 2021 (1499 Kb)

Kontakt

conference-requal@ph-weingarten.de

Om REQUAL

"Requalification programmes for (recently) immigrated and refugee teachers foster the vocational inclusion of teachers into the school systems of European countries and beyond."

________________

Varmt välkommen att delta!
Susanna Malm, Stockholms universitet
Vendela Blomström, Stockholms universitet
Pernilla Hultberg, Göteborgs universitet
Christina Joos, Karolinska institutet

Konferensen ”Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande" är framflyttad till hösten 2021

Konferensen ”Språkets betydelse” blir av under våren, men inget datum är satt ännu. Den har en bredare målgrupp än detta digitala seminarium.

Konferens 2021: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande