Konferenser arrangeras vartannat år. Du hittar all information på Sällskap för östnordisk filologi, SÖF:s webbplats:

SÖF:s femte internationella konferens

Utsnitt från äldre handskrift
Bild från SÖF.