SweLL-korpusen är en ny annoterad digital korpus med texter skrivna av vuxna inlärare av svenska. Texterna har manuellt pseudonymiserats, normaliserats och korr-annoterats. Dessutom har olika digitala verktyg utvecklats för att stödja hanteringen av arbetsprocessen, speciellt möjligheten att arbeta med källtexter och måltexter parallellt i verktyget Svala.

Projektet har främst finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer på vår engelska sida: The SweLL corpus with essays written by adult learners of Swedish as a second language