Tema: Language Assessment  Purpose and Usefulness

Konferensen hålls två gånger om året i olika europeiska länder och är uppdelad i två delar. De två första dagarna hålls för ALTE-medlemmar (20–21 april) och den tredje dagen är öppen för alla intresserade (22 april). Under konferensveckan anordnar ALTE även flera öppna kurser i provkonstruktion.

ALTE, Association of Language Testers in Europe, är en av Europas största språkorganisationer. www.alte.org (öppnas i nytt fönster)

ALTE arbetar för ett flerspråkigt Europa genom att stödja organisationer som utvecklar och konstruerar språktest och bedömningar. Stockholms universitet har ansvar för utveckling av två nationella språktest i svenska språket och representerar Sverige och svenska språket i organisationen.

 

Här hittar du konferenslänkarna

Länkarna visas olika beroende på om du använder dator, surfplatta eller smart telefon:

  • Datorskärm: i vänstermenyn och i gröna kontaktrutan till höger.
  • Surfplatta: i vänstermenyn och i gröna kontaktrutan nedanför denna text.
  • Smarttelefon: i gröna kontaktrutan nedanför denna text och i länkmenyn nedanför kontaktrutan.