Den tionde nordiska SFL-workshoppen

Människor som går över ett övergångställe ur fågelperspektiv

Den tionde nordiska SFL-workshoppen

Tema: Vid SFL:s gränser. Datum: 9–10 oktober 2014 vid Stockholms universitet. Som värd står Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik.

Var går den systemisk-funktionella lingvistikens gränser? Vilka frågor kan SFL besvara? Vilken typ av empiri går att studera inom ramarna för SFL? Vilka är de mest aktuella teoretiska och metodiska utmaningarna?

Den tionde nordiska SFL-workshoppen har temat Vid SFL:s gränser och inbjuder särskilt till bidrag som tematiserar metodologiska, teoretiska och empiriska gränser och outforskade möjligheter för SFL, förslagsvis i relation till ämnen som (språk)didaktisk forskning, andraspråksforskning, samtalsanalys, översättningsvetenskap, multimodalitet eller diskursanalys.

SFL= systemisk-funktionell lingvistik

Föredrag och abstractsamling

Workshoppen består av 15 sektionsföredrag och tre plenarföredrag. Sektionsföredragen är 20 minuter presentation och 10 minuter diskussion. Motsvarande tider för plenarföredragen är 50+10 minuter.

Program och karta

Konferensen äger rum den 9–10 oktober 2014. Se detaljerat program i pdf-fil nedan.

Kostnader

Workshoppen är som vanligt kostnadsfri, men konferensmiddagen kostar 300 kronor.

Kontakt

Den tionde nordiska SFL-workshoppen

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Institutionen för språkdidaktik

E-post: sfl2014@nordiska.su.se

www.su.se/svefler/sfl