Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling

Konferens: Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling

Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling, en flervetenskaplig konferens om kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle, som hölls vid Stockholms universitet den 30 mars 2012.

Dokumentation av konferensen

Här finns en summering och en film från konferensen Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling, en flervetenskaplig konferens om kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle, som hölls vid Stockholms universitet den 30 mars 2012.

Program

Här hittar du ett preliminärt program till konferensen Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling, en flervetenskaplig konferens om kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle, som hölls vid Stockholms universitet den 30 mars 2012.

Plenarföreläsare & Abstractsamling

Plenarföreläsare under konferensen Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling, en flervetenskaplig konferens om kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle, som hölls vid Stockholms universitet den 30 mars 2012.

Kontakt

Kontaktuppgifter för konferensen Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling, en flervetenskaplig konferens om kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle, som hölls vid Stockholms universitet den 30 mars 2012.

Kontakt

Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling

Samarbetspartner

Logotyper: EU, KI, KTH

Konferensen för ömsesidig kunskapsutveckling genomförs med stöd från EU-projektet Kunskapslotsen genom Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Högre seminarier och kollokvier