Inbjudan och program

Pestskråp i Visby – medeltida reliktväxt eller?
Pestskråp i Visby – medeltida reliktväxt eller? Foto: Inger Larsson
 

Inbjudan och program inkl. anmälningsinformation till NTAA (429 Kb)

www.archaeogarden.se/NTAA.html

 

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer.

 

Anvisningar Inbjudan och program inkl. anmälningsinformation till NTAA (429 Kb)

Anmäl dig till: inger.larsson@nordiska.su.se