Med svenska språket som redskap för akademiska stu

Konferens: Med svenska språket som redskap för akademiska studier

Var med och bidra till utveckling och samarbete! Träffa kollegor från lärosäten i Sverige och från flera universitet i utlandet. Byt erfarenheter och ta del av den senaste forskningen. Knyt nya kontakter med lärare, forskare, administratörer och andra nyckelpersoner inom universitets- och högskolesektorn - alla engagerade i svenskundervisning för internationella studenter bosatta både i och utanför Sverige.

Program

"Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?" En konferens om högskolans internationalisering arrangerad av Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och av Svenska institutet.

Bidragsgivare

"Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?" En konferens om högskolans internationalisering arrangerad av Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och av Svenska institutet.

Kontakt & hitta till oss

"Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?" En konferens om högskolans internationalisering arrangerad av Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och Svenska institutet.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier