En grupp människor sitter runt ett bord och samtalar
Illustration: Ali Reza Majlesi

Till hela konferenssajten >>

Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. Exempel på frågor som kan lyftas inom temat är:

  • Hur kan studier av vokalisation, tal och andra förkroppsligade resurser (såsom blickar, ansiktsuttryck, gester, smak, beröring och lukt) bidra till vår förståelse av social handling?
  • Vilken roll spelar teknik och artefakter i interaktion?
  • Hur kan flerspråkighet ta sig uttryck i interaktion?
  • Hur utövas institutionella praktiker genom tal, interaktion och multimodalitet?
  • Hur kan studier om tal, interaktion och multimodalitet bidra till vår förståelse av lärande och utbildning i allmänhet?
  • Hur ser verbala och förkroppsligade beteenden ut i interaktion med och mellan människor med kommunikativa och kognitiva svårigheter?

Plenarföreläsare

  • Professor emerita Karin Aronsson, Institutionen för barn-och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

  • Docent Oskar Lindwall, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

  • Professor Simona Pekarek, Centrum för tillämpad lingvistik, Neuchâtel universitet, Schweiz.

Läs mer: Plenarföredrag OFTI 36 (2018)

 

Konferensbidrag

Sessioner med forskningspresentationer: 30 minuter (20 minuter presentation och 10 minuter diskussion)

Datasession: 45 minuter.

 

Viktiga datum

2 maj: Anmälan öppnar.
31 augusti:    Deadline för inskickande av abstract till presentationer samt datasessioner (50–150 ord).
3 september: Besked om antaget abstract respektive datasession.
7 september:  Anmälan till konferensen stänger.

             

Konferensmiddag

Torsdagen den 20 september. Se Program OFTI 36 (2018).

 

Kontakt

 

Välkommen!

Ulrika Bennerstedt, Jessica Douglah, Carles Fuster Sansalvador, Silvia Kunitz, Gustav Lymer, Ali Reza Majlesi, Marie Nelson, Catrin Norrby, Gunlög Sundberg