Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, 10

Ulla Ekvall spelar dragspel. Foto: Maria Lim Falk
Poster SMDI

Konferens: Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, 10

Tionde SMDI-konferensen äger rum 18–19 oktober 2012 vid Stockholms universitet. Som värd står Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Institutionen för nordiska språk och Institutionen för språkdidaktik.

Program

Här finns programmet och abstractsamling för SMDI. Konferensen rymmer föredrag där språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga intressen sammanförs, men också föredrag som är inriktade på endast det ena av de två huvudområdena i skolämnet svenska. Detta inkluderar elevers språkutveckling i vid mening, dvs. i alla dimensionerna tala och skriva, lyssna och läsa, både inom ramen för svenskämnet och inom ramen för andra skolämnen.

Abstract och konferensvolym

Här hittar du information om abstract och konferensvolym för den Tionde SMDI-konferensen.

Anmälan, avgifter och betalning

Här hittar du information om anmälan, avgifter och betalning till den Tionde SMDI-konferensen.

Resa och boende

Här hittar du information om konferenslokaler, resor och boende under den Tionde SMDI-konferensen.

Kontakt

E-posta konferenskommittén eller Konferensservice beroende på vad du vill fråga om som rör den Tionde SMDI-konferensen.

Kontakt

Svenska med didaktisk inriktning 10

Maria Lim Falk

Se Kontakt

Poster SMDI 10

Tema: Genre

Poster SMDI

Poster SMDI 10 (156 Kb)

Högre seminarier och kollokvier