Hösten 2010 innehöll databasen över 80.000 vetenskapliga och hortikulturella namn samt drygt 23.000 svenska namn. Dess referensdel räknar över 9000 titlar. Den vänder sig till verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller använder kulturväxter.

SKUD:s definition på en kulturväxt är mycket vid. Den omfattar förutom namn på i Sverige odlade prydnads-, krydd-, köks-, fiber-, medicinal-, skogsbruks- och jordbruksväxter samt frukter och bär även namn på importerade växter eller växtdelar, som utgör en del av vår kultur. Hit hör livsmedel, virkesväxter, exotiska frukter, kryddor, örtmediciner, stimulantia, tekniska produkter, kosmetika och färgämnen. Unikt är att den också behandlar nyttokryptogamer, t.ex. alger, mossor och svampar.

www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/skud