Konferenser, symposier och workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar

Här hittar du information om konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Olika nyanser av blågröna ringar i olika storlekar mot blågrön botten

Kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk examen – digital seminarieserie, nr 3

Den inplanerade heldagskonferensen på temat: ”Språkets betydelse för högre studier och yrkesutövande” har flyttats fram till hösten 2021. Istället anordnas en digital seminarieserie för personer som arbetar på svenska lärosäten med kompletterande utbildningar, dvs. inom universitet/högskola. Detta seminarium nr 3 är en konferens som ges online.

Konferens: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Konferensen är uppskjuten till hösten 2021 p.g.a. det rådande läget med Coronaviruset. Istället ger vi en digital seminarieserie.

NCB12

Konferens 2021: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

På grund av den rådande situationen med coronapandemin, skjuter vi upp konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) till den 16–18 juni 2021. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.

Tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier, seminarier

Här finns information om tidigare anordnade konferenser, workshoppar, symposier och oregelbundna seminarier sedan 2004.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier