Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg
Hugues Engel, Annika Johansson och Urban Östberg vid seminariet den 29 mars 2017. Foto: Vendela Blomström

 

Presentationer

Hugues Engel
Hugues Engel

Att undervisa i fransk fonetik med omvänt klassrum

Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen

Sedan snart tre år genomför jag en kurs i fransk fonetik med omvänt klassrum (’flipped classroom’). Min presentation kommer att handla om varför jag bestämde mig för att övergå från traditionella föreläsningar till omvänt klassrum, hur det gick till och hur det nya kursupplägget har mottagits av studenterna.

 

Annika Johansson
Annika Johansson

Tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet

Annika Johansson, Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska

I min presentation kommer jag att tala om tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet. Med de svenska positionsverben sitta, ligga och stå som exempel diskuterar jag hur metalingvistisk medvetenhet kan användas som didaktiskt verktyg vid inlärningen av dessa verb i svenska och nederländska.

 

Urban Östberg. Foto: Anna Hallström
Urban Östberg. Foto: Anna Hallström

Presentation av inslag i delkursen Ordförråd och ordbildning

Urban Östberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet

I min presentation tänkte jag ta upp några svårigheter i svenska som främmande språk när det gäller inlärningen av ordförrådet: semantiska fel, konstruktionsfel och s.k. falska vänner. Jag kommer också att nämna något om relationer mellan ord: synonymer, motsatser och hyponymer och ge exempel från mina studenter.
 

 

 

 

 

Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström. Foto: Felicia Blomström, Johan Asplund
Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström. Foto: Felicia Blomström, Johan Asplund

Om UBSAM-nätverket

UBSAM-nätverket startades hösten 2015 under ett planeringsbesök vid Helsingfors universitet av Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet) i samarbete med Johanna Manner-Kivipuro och Kirsi Wallinheimo (Språkcentrum, Helsingfors universitet).

Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte gällande undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö och vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

Varmt välkomna!
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg