Viktiga datum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Viktiga datum
  7. Antagningsbesked 1 med svarskrav inför HT20

Antagningsbesked 1 med svarskrav inför HT20

EVENEMANG

Datum: 09 juli 2020 00:00 - 09 juli 2020 23:59

Den 9 juli 2020 publiceras det första antagningsbeskedet inför höstterminen. För att behålla din plats behöver du tacka ja till ditt antagningsbesked. Sista svarsdag är den 24 juli.

Du svarar på ditt antagningsbesked på antagning.se.

Se även SU-sajten:

Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook