Viktiga datum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Viktiga datum
  7. Antagningsbesked 1 med svarskrav inför VT21

Antagningsbesked 1 med svarskrav inför VT21

EVENEMANG

Datum: 10 december 2020 00:00 - 10 december 2020 23:59

Den 10 december 2020 publiceras det första antagningsbeskedet inför vårterminen. För att behålla din plats behöver du tacka ja till ditt antagningsbesked. Sista svarsdag är den 16 december.

Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube