Viktiga datum

Antagningsbesked 2 inför ht -19

EVENEMANG

Datum: 01 augusti 2019 00:00 - 01 augusti 2019 23:59

Den 1 augusti 2019 publiceras det andra antagningsbeskedet. Det behöver du inte svara på.

Se antagning.se.

Se även universitetets webb: Viktiga datum

Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook