Read more on the University site:

Studenter som promenerar i grönska. Foto: Niklas Björling
Photo: Niklas Björling